Navigation

  • background-07


پرداخت آنـلاین از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت

موسسه خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک در حال پیاده سازی زیرساخت جهت افزودن قابلیت پرداخت آنلاین از درگاه اینترنتی بانک ملت می باشد. مراحل پیش رو عبارتند از : دریافت نماد الکترونیک و نیز دریافت درگاه پرداخت بانکی.
با آرزوی سربلندی ایران عزیز

اطلاعات تماس

اراک - خیابان دانشگاه - خیابان قیام - جنب مدرسه حضرت رقیه - انتهای بن بست انتظار 4
موسسه خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک
شماره های تماس: 33688366-086
همراه: 09188615737 و شماره فکس: 33688355-086

شماره حساب موسسه

شماره کارت : 3912-0605-0612-6221

حساب جام به شماره 36-18396078

شماره کارت : 6809-7006-3377-6104

Top of Page
Back to top